Maidir le teg  About teg
 
 
 
Naisc & acmhainní  Links & resources
 
Ceisteanna coitianta  FAQS
 
Nuacht  News
 
 
Teagmháil  Contact
 

Scrúduithe Gaeilge
do dhaoine fásta

Tá leibhéal ann duitse!

ÁBHAR TEAGAISC


Eolas do mhúinteoirí meánscoile

Scrúduithe TEG do Oideas Gael

Examinations for
adult learners of Irish

There's a level to suit you!

TEACHING MATERIALS


Information for secondary teachers

TEG exams for Oideas GaelBuaiteoir Séala na hEorpa