Teastas Eorpach na Gaeilge

Foirm Iarratais do Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1) do na Coláistí Oideachais

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath // Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad // Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach // Institiúid Oideachais Marino

Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Sonraí Pearsanta    Personal

Sonraí Teagmhála    Contact

        nó / or

Cúlra TEG    Language background

Sonraí Scrúdaithe    Exam

Tabhair faoi deara go bhfuil íosmhéid iarrthóirí ag teastáil i ngach ionad. Cuirfear scrúduithe ar ceal in ionaid mura bhfuil an t-íosmhéid sin ann.
Sa chás seo, déanfar scrúdú a thairiscint duit in ionad eile.

Please note that a minimum number of candidates is required in each centre. If this number is not reached in any centre, the exam will not go ahead there.
If you are affected, you will be offered an exam in another centre.

Deimhnigh agus Seol    Confirm and Submit