Teastas Eorpach na Gaeilge 2020-2021

FOIRM IARRATAIS DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE (GRÚPAÍ O BHLIAIN 4,5,6)

Is gá an leagan atá ar do phas a úsáid.

Fireann
Baineann
Eile




(Luaigh d'Eircode anseo má tá sé ar eolas agat)

Bliain a 4
Bliain a 5
Bliain a 6

Ar éirigh leat in aon cheann de scrúduithe TEG cheana féin? Cuir tic le haon scrúdú ar éirigh leat ann.

Níl pas gnóthaithe agam in aon scrúdú TEG.
A1 (Bonnleibhéal 1)
A2 (Bonnleibhéal 2)
B1 (Meánleibhéal 1)
B2 (Meánleibhéal 2)

Aon eolas ar leith faoi do shláinte nó éagumas foghlama ábhartha atá agat ar cheart a bheith ag lucht eagraithe an scrúdaithe, mar shampla, fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir/teastas ó do dhochtúir a chur ar fáil. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge ag (00-353-1)7083737 / 7086417 le cibé riachtanas speisialta atá agat a phlé.

Creidiúint:



Leibhéal:



Mura bhfuil cód agat téigh i dteagmháil láithreach le teanga@mu.ie

Cód:


Tugaim cead do Lárionad na Gaeilge mo chuid torthaí a thabhairt don scoil.

D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid (nó a chur ar fáil do pháirtithe eile) ar mhaithe le taighde. Gealltar duit nach mbeidh d’ainm luaite riamh san eolas seo agus nach mbeidh aon iarrthóir scrúdaithe inaitheanta sna sonraí comhiomlána.