Foirm iarratais d’iarrthóirí ón Státseirbhís/OneLearning

TEG Application Form for Civil Service/OneLearning applicantsGo raibh míle maith agat as suim a léiriú i scrúdú TEG. Is féidir leat clárú don scrúdú thíos.
Iarrtar ort an scrúduimhir agus an cód grúpa a cuireadh chugat a líonadh isteach. Moltar duit iad a chóipeáil agus a ghreamú le cinntiú nach bhfuil aon earráid ann.
Tabhair faoi deara gur scrúdú cainte amháin a bheidh á dhéanamh agat.

Thanks for expressing an interest in taking a TEG exam. You can now register below.
Please enter the exam number and group code you were sent via email. We advise you to copy and paste these details to avoid any errors.
Please note that you will be sitting the oral exam only.

Sonraí Pearsanta    Personal

Sonraí Teagmhála    Contact

Sonraí Scrúdaithe    Exam

Seol    Submit