graphic graphic graphic
teg logo teg logo graphic Maidir le TEG
graphic
graphic graphic graphic graphic graphic Naisc & acmhainní
graphic
graphic Ceisteanna coitianta
graphic
graphic Nuacht
graphic
graphic Teagmháil
graphic
graphic
teg logo
  Maidir le scrúduithe graphic
Maidir le scrúdaithe

Leibhéil scrúdaithe

Siollabas

Páipéir shamplacha

Scrúduithe cluastuisceana

Béaltriail

Dátaí & ionaid scrúdaithe
graphic
Táillí scrúdaithe

Foirm iarratais

Íoc ar líne

teg logo

english version
graphic graphic
arrowDátaí & ionaid scrúdaithe

 

Ardleibhéal 1 (C1) - 2015

Beidh scrúduithe C1 ar siúl ar an 23 agus 24 Eanáir 2015.  Is é an 12 Eanáir an spriocdháta d'iarratais.  

Bonnleibhéal 1 (A1) - Meánleibhéal 2 (B2) 2015

Seo a leanas dátaí scrúduithe 2015 do Bhonnleibhéal 1 (Bonnleibhéal 1 (A1) ), do Bhonnleibhéal 2 (A2), do Mheánleibhéal 1 (B1), agus do Mheánleibhéal 2 (Meánleibhéal 2 (B2) ).

Is iad na hamanna áitiúlaatá luaite thíos.

Beidh an scrúdú cainte ar siúl ar maidin san iarnóin ag brath ar am an scrúdaithe scríofa.

Leibhéal Dáta Scrúdú Scríofa
Meánleibhéal 2 (B2)
18.04.2015
Éire: 1 - 4pm
Nua Eabhrac: 8 - 11am
Páras: 2 - 5pm
Meánleibhéal 1 (B1)
9.05.2015
Éire: 1 - 3pm
Páras 2-4pm
Nua Eabhrac: 8 - 10am
Ottawa: 8 - 10am
Bonnleibhéal 2 (A2)
23.05.2015
Éire: 2-4pm
Páras: 3-5pm
Nua Eabhrac/Ottawa: 9-11am
Bonnleibhéal 1 (A1)
6.06.2015
Éire: 2-4pm
Páras: 3-5pm
Nua Eabhrac/Ottawa: 9-11am

Spriocdháta d'Iarratais

An 14 Márta 2015 is ea an spriocdháta do na scrúduithe Bonnleibhéal 1 (A1) - Meánleibhéal 2 (B2) ar fad i 2015.

Spriocdháta do na scoileanna

An 21 Feabhra 2015 is ea an spriocdháta do na Scoileanna i 2015.

Má tá iarrthóirí ag iarraidh an scrúdú cainte amháin a dhéanamh in aon cheann de na leibhéil, léirigh sin go soiléir ar an bhfoirm iarratais.


Na hIonaid Scrúdaithe

Seo hiad na hionaid Éireannacha ina mbeidh scrúduithe Bonnleibhéal 1 (A1) - Meánleibhéal 2 (B2) ar fáil, ag brath ar éileamh. (Beidh íosmhéid 15 iarrthóir ag teastáil i ngach ionad chun go gcuirfear scrúduithe ar siúl ann).

  • Má Nuad
  • Gaoth Dobhair
  • Leitir Ceanainn
  • Caisleán an Bharraigh
  • An Spidéal
  • Luimneach
  • Corcaigh
  • Cill Chainnigh
  • Cill Áirne
  • Béal Feirste

Ag brath ar éileamh, reáchtáilfear scrúduithe ag na leibhéil seo thar lear sna hionaid thíosluaite:

Leibhéal Ionaid Thar Lear
Bonnleibhéal 1 (A1)
Nua Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa
Bonnleibhéal 2 (A2)
Nua Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 1 (B1)
Nua Eabhrac, Páras, Ottawa
Meánleibhéal 2 (B2)
Nua Eabhrac, Páras
   

graphic
Baile ::Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
graphic graphic
 
graphic
graphic

graphic graphic graphic graphic graphic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
graphichome home