pic pic pic
teg logo teg logo pic Maidir le TEG
pic
pic pic pic pic pic Naisc & acmhainní
pic
pic Ceisteanna coitianta
pic
pic Nuacht
pic
pic Teagmháil
pic
pic
teg logo
  Maidir le scrúduithe pic
Maidir le scrúdaithe
Leibhéil scrúdaithe
pic
Siollabas
Páipéir shamplacha
Scrúduithe cluastuisceana
Béaltriail
Dátaí & ionaid scrúdaithe
Táillí scrúdaithe
Foirm iarratais
Íoc ar líne
teg logo english version
pic pic
arrowLeibhéil Scrúdaithe

 

Tá scrúduithe agus Siollabais TEG ar fáil ag na leibhéil seo:

Siollabais TEG Leibhéil Scrúdaithe
Bonnleibhéal 1 (A1) Bonnleibhéal 1 (A1)
Bonnleibhéal 2 (A2) Bonnleibhéal 2 (A2)
Meánleibhéal 1 (B1) Meánleibhéal 1 (B1)
Meánleibhéal 2 (B2) Meánleibhéal 2 (B2)
Ardleibhéal 1 (C1) Ardleibhéal 1 (C1)
Ardleibhéal 2 (C2) le forbairt Ardleibhéal 2 (C2) le forbairt

Is féidir scrúduithe cainte samplacha, scrúduithe cluastuisceana samplacha agus scrúduithe léamhthuisceana agus scríbhneoireachta samplacha don chúig leibhéal sin a íoslódáil anseo.

Léiríonn an tábla thíos an chaoi a bhfuil siollabais agus scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge bunaithe go ginearálta ar Fráma Tagartha Comónta Eorpach do na Teangacha: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú (Comhairle na hEorpa, 2001).

Siollabais TEG agus Leibhéil Scrúdaithe Leibhéil CEFR
Bonnleibhéal 1 (A1) A1
Bonnleibhéal 2 (A2) A2
Meánleibhéal 1 (B1) B1
Meánleibhéal 2 (B2) B2
Ardleibhéal 1 (C1) C1
Ardleibhéal 2 (C2) C2
   

pic
Baile :: Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
pic pic
 
pic
pic
pic pic pic pic pic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
pic
home home