pic pic pic
teg logo teg logo pic Maidir le TEG
pic
pic pic pic pic pic Naisc & acmhainní
pic
pic Ceisteanna coitianta
pic
pic Nuacht
pic
pic Teagmháil
pic
pic
teg logo
  Maidir le scrúduithe pic
Maidir le scrúdaithe
Leibhéil scrúdaithe
Siollabas
Páipéir shamplacha
Scrúduithe cluastuisceana
Béaltriail
Dátaí & ionaid scrúdaithe
Táillí scrúdaithe
pic
Foirm iarratais
Íoc ar líne
teg logo english version
pic pic
arrowTáillí Scrúdaithe

 
Léiríonn an tábla thíos na táillí do na scrúduithe éagsúla:

Leibhéal Táille (scrúdú iomlán) Páirtchreidiúint (scrúdú cainte amháin in ionad scrúdaithe TEG ar dhátaí oifigiúla) Páirtchreidiúint (scrúdú cainte amháin ionad seachtrach ag amanna eile sa bhliain)*
Bonnleibhéal 1 (A1)
€100 €50 €65
Bonnleibhéal 2 (A2)
€100 €50 €65
Meánleibhéal 1 (B1)
€150 €50 €65
Meánleibhéal 2 (B2)
€150 €50 €65
Ardleibhéal 1 (C1) €175 €65 €80

* Ní foláir an socrú seo a phlé le hIonad na dTeangacha ar 01 7086417. Beidh íosmhéid 15 duine ag teastáil.

TÁILLÍ DO DHALTAÍ SCOILE

        Scrúdú iomlán: €80
        Páirtchreidiúint (scrúdú cainte amháin): €50 
   

pic
Baile :: Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
pic pic
 
pic
pic
pic pic pic pic pic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
pic
home home