pic pic pic
teg logo teg logo pic Maidir le teg
pic
pic pic pic pic pic Naisc & acmhainní
pic
pic Ceisteanna coitianta
pic
pic Nuacht
pic
pic Teagmháil
pic
pic
teg logo
  Maidir le scrúduithe pic
Maidir le scrúdaithe
pic
Leibhéil scrúdaithe
Siollabas
Páipéir shamplacha
Scrúduithe cluastuisceana
Béaltriail
Dátaí & ionaid scrúdaithe
Táillí scrúdaithe
Foirm iarratais
Íoc ar líne
 
teg logo english version

Buaiteoir, Séala na hEorpa 2006

pic pic
arrowMaidir le Scrúduithe

 
Sa rannóg seo den suíomh gheobhaidh tú eolas ar:

picNa sé leibhéal scrúdaithe i gcóras teastaithe teg

picNa hionaid agus dátaí do na scrúduithe

picNa táillí do na scrúduithe
pic
Sa rannóg seo freisin is féidir íoslódáil a dhéanamh ar:

picNa siollabais

picScrúduithe samplacha

picScrúduithe cluastuisceana samplacha

picScrúduithe cainte samplacha

picFoirm iarratais do na scrúduithe

picTá tuilleadh eolais maidir leis na scrúduithe ar fáil sa rannóg Moltaí/Eolas

   

pic
Baile :: Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
pic pic
 
pic
pic
pic pic pic pic pic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
pic
home home