pic pic pic
teg logo teg logo pic Maidir le teg
pic
pic pic pic pic pic Naisc & acmhainní
pic
pic Ceisteanna coitianta
pic
pic Nuacht
pic
pic Teagmháil
pic
pic
teg logo
  Maidir le scrúduithe pic
Maidir le scrúdaithe
Leibhéil scrúdaithe
Siollabas
Páipéir shamplacha
arrow
Scrúduithe cluastuisceana
Béaltriail
Dátaí & ionaid scrúdaithe
Táillí scrúdaithe
Foirm iarratais
Íoc ar líne
teg logo english version
pic pic
arrowPáipéir Shamplacha

 
Is féidir páipéar scrúdaithe samplach (ceisteanna don cluastuiscint, léamhthuiscint, agus scríbhneoireacht) don leibhéal a bhfuil suim agat ann a íoschóipeáil trí chliceáil ar an deilbhín cuí thíos. I gcás na scrúduithe ar fad tá treoracha tugtha maidir le conas tabhairt fúthu.

(Tá na comhaid dhigiteacha fuaime a ghabhann leis na scrúduithe seo ar fáil anseo).

Bonnleibhéal 1 (A1)

pic pdf icon Scrúdú samplach 1

pic pdf icon Scrúdú samplach 2

pic pdf icon Treoir

Bonnleibhéal 2 (A2)

pic pdf icon Scrúdú samplach 1

pic pdf icon Scrúdú samplach 2

pic pdf icon Treoir

Meánleibhéal 1 (B1)

pic pdf icon Scrúdú samplach 1

pic pdf icon Scrúdú samplach 2

pic pdf icon Treoir

Meánleibhéal 2 (B2)

pic pdf icon Scrúdú samplach 1

pic pdf icon Scrúdú samplach 2

pic pdf icon Treoir

Ardleibhéal 1 (C1)

pic pdf icon Cluastuiscint

pic pdf icon Léamhthuiscint

pic pdf icon Scríbhneoireacht

pic pdf icon Úsáid na Gaeilge

pic pdf icon Treoir

   

pic
Baile :: Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
pic pic
 
pic
pic
pic pic pic pic pic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
pic
home home