pic pic pic
teg logo teg logo pic Maidir le TEG
pic
pic pic pic pic pic Naisc & acmhainní
pic
pic Ceisteanna coitianta
pic
pic Nuacht
pic
pic Teagmháil
pic
pic
teg logo
  Eolas & moltaí pic
Eolas & moltaí
Eolas & moltaí do mhúinteoirí
Eolas & moltaí d'iarrthóirí
Eolas d'fhostóirí
Ionaid teagaisc
arrow
teg logo english version
pic pic
arrowIonaid teagaisc

 

Seo cuid de na háiteanna ina bhfuil cúrsaí TEG á múineadh.

An bhfuil cúrsaí bunaithe ar Shiollabais TEG á múineadh agat i d’eagraíocht? Má tá, bí cinnte go gcuireann tú in iúl dúinn é le go mbeimid in ann do chuid sonraí a chur ar an suíomh idirlín. Chun tuilleadh eolais a fháil cuir glaoch ar (01) 7086417/7083737 nó seol rphost chuig teanga@nuim.ie.

In Éirinn:

pic Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Éire.
Fón: (01) 475 7401
Facs: (01) 475 7844
Ríomhphost: eolas@cnag.ie
pic Conradh na Gaeilge, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh, Éire.
Fón: (091) 567 824
Facs: (091) 563 699
Ríomhphost: eolas@gaillimh.cnag.ie
pic Gaelchultúr Teoranta, Leibhéal 2, Foirgneamh Filmbase, An Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2.
Fón: (01) 675 3658 / (085) 707 6182
Ríomhphost: eolas@gaelchultur.com
Suíomh Gréasáin: www.gaelchultur.com
pic Áras Chrónáin, Ionad Cultúrtha, Br. an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.
Fón: (01) 457 4847
Facs: (01) 457 4117
Ríomhphost: eolas@araschronain.com
Suíomh Gréasáin: www.araschronain.com
pic KLEAR Ltd. Community Adult Education Centre, Bóthar Nead na hEala, Cill Bharróg, Baile Átha Cliath 5.
Fón: (01) 867 1845
Ríomhphost: klearoffice@eircom.net
Suíomh Gréasáin: www.kleared.ie
pic Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Luimneach.
Fón: (061) 213 463
Ríomhphost: Deirdre.niloingsigh@ul.ie
Suíomh Gréasáin: www.ul.ie/aonadnagaeilge
pic Comhar Dún Chaocháin Teo, An tSeanscoil, Ceathrú Thaidhg, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.
Fón: (097) 88082 / 087 125 1642
pic Lárionad an Droichid, 20 Sráid Chúic, Bóthar Ormeau, Béal Feirste, BT7 2EP.
Fón: (028) 90 288 818
Ríomhphost: androichead@gmail.com
pic Coláiste Chiaráin, Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
Fón: (01) 624 7624
Ríomhphost: lexlip@adulted.ie
Suíomh Gréasáin: www.adulted.ie
pic Coláiste Plunket, Bóthar Shoird, Whitehall, Baile Átha Cliath 9.
Fón: (01) 837 1689
Ríomhphost: info@plunket.cdvec.ie
pic Coláiste Phádraig, Durlas Éile, Co. Thiobraid Árann
Fón: (0504) 21 201
Ríomhphost: LNiCheallaigh@stpats.ie
Suíomh Gréasáin: www.stpats.ie
pic Kilkenny Campus NUI Maynooth, College Road, Kilkenny.
Fón: (056) 777 5910; 087 263 0999
Ríomhphost: kilkenny.campus@nuim.ie
pic Áras Pobal Ráth Chairn, Rath Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
Fón: (046) 943 2381
Ríomhphost: rathcairn@eircom.net
Suíomh Gréasáin: www.rathcairn.com
pic An Gaelacadamh, Coláiste Chonnacht, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Fón: (091) 553 124
pic Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara.
Fón: (01) 708 3737
Ríomhphost: teanga@nuim.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.nuim.ie/language/evening/info.shtml
pic Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co. Chill Mhantáin.
Fón: (01) 286 1388
Ríomhphost: scoilchualann@eircom.net
Suíomh Gréasáin: www.scoilchualann.ie
pic Roibeard Ó hEartáin, Comhairle Contae Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí.
Fón: (066) 719 3532
Ríomhphost: gaeilge@eircom.net
pic Adult Education, Bishopstown Community School, Bishopstown, Cork.
Fón: (021) 486 9310
Ríomhphost: aded@bishopstown-cs.ie
Suíomh Gréasáin: www.bishopstown-cs.ie/brochureautumn2013.pdf
pic Coláiste Gaeilge Átha Luain, Teach Chiaráin, Cearnóg Mhuire, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí.
Fón:(085) 807 4471
Ríomhphost: colaistegaeilge@gmail.com
Suíomh Gréasáin: www.colaistegaeilge.com

Eolas faoi chúrsaí Gaeilge atá bunaithe ar TEG atá ar siúl i gceantair Ghaeltachta ar fáil anseo: http://www.udaras.ie/index.php/1176

Thar Lear:

pic Nua Eabhrac
Hilary Mhic Suibhne
Glucksman Ireland House
NYU
Fón: (212) 998 3951
Ríomhphost: hilary.mhicsuibhne@nyu.edu
pic Londain
Ionad Éireannach Londain (London Irish Centre)
50-52 Camden Square
London NW1 9XB
Fón: (020) 7916 222
Ríomhphost: culture@irishcentre.org
pic Páras
Centre Culturel Irlandais
5, rue des Irlandais 75005 - Paris
Fón: 00 33 (0)1 58 52 10 30
Ríomhphost: adoherty@centreculturelirlandais.com
pic Prág
Radvan Markus
Ionad an Léinn Éireannaigh (Irish Studies Centre)
Ollscoil Charles
Prág
Poblacht na Seice
Suíomh Gréasáin: Irish Studies Centre
Ríomhphost: markus.radvan@volny.cz
   

pic
Baile :: Maidir le TEG :: Maidir le scrúduithe :: Eolas & moltaí :: Naisc & acmhainní :: Ceisteanna coitianta :: Nuacht :: Teagmháil
pic pic
 
pic
pic
pic pic pic pic pic
 © TEG 2006 Gach ceart cosanta | Téarmaí & Coinníollacha
pic
home home